รายงานการเฝ้าระวังและติดตามภาวะทางโภชนการเด็กอายุ 0-2 ปี
ณ วันที่ 28 ก.ย.66 02:16:02

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานบริการ จำนวนเด็ก น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
    ทั้งหมด ที่ชั่ง ร้อยละ น้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ น้ำหนักค่อนข้างมาก น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ เตี้ย ค่อนข้างเตี้ย สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน