จำนวนการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15-19 ปี
ณ วันที่ 24 ม.ค.65 20:38:27

เมนูค้นหา พิมพ์รายงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานบริการ อัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15-19 ปี
    จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปีทั้งหมด(B)
ในฐานข้อมูลประชากร Hosxp ณ 01/10/56
จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปีคลอดบุตรทั้งหมด(A) ร้อยละ